Loading Content...

Crash course i kretslopp

En workshop för företag eller organisationer som på ett lekfullt och interaktivt sätt vill få insikt i – och känsla för – möjligheterna i cirkulära system i stadsmiljö. Workshopen syftar till att inspirera och sätta igång tankar inför de omställningar som kommer.

Vi tar avstamp i lokala förutsättningar vad gäller offentliga platser, företag, miljöer, samhällstjänster, och naturområden för att tillsammans utforska vilka cirkulära ekonomiska lösningar som går att upprätta lokalt.

Workshopen är interaktiv och har spelbaserat lärande som metod. Deltagare även insikt i grundläggande principer inom cirkulär design som t.ex. vagga-till-vagga, ”cascading material” eller upcycling, samt beröringspunkter mellan cirkulär ekonomi och Agenda 2030.

Tidsram:      90-120 min

Målgrupp:   företag/org

Antal:           10-30 pers

Leds av:

Maria Svennbeck – Maria är permakulturcertifierad trädgårdsmästare, växtkonstnär och designer med bakgrund inom både smyckes- och klädbranschen.

Pim Bendt – Pim är miljöstrateg, urbanekolog och facilitator med ett öga för design. Han har mångårig erfarenhet av arbete med hållbar stadsutveckling och natur i stadsmiljö.